SSPM

sspm_logo

VÄLKOMMEN TILL SSPM!__________________________________________________________________________ 

Svenska sällskapet för pharmaceutical medicine, SSPM, är en förening för läkare och andra medicinska experter intresserade av forskning och läkemedelsutveckling.  Föreningen verkar för att patienterna ska få tillgång till en rationell läkemedelsbehandling som motsvarar patientens behov och arbetar för att främja förutsättningarna för läkemedelsforskning i Sverige.

För att uppnå sina mål sprider föreningen kunskap om klinisk läkemedelsutveckling. Det gör vi exempelvis genom längre utbildningsprogram eller kortare seminarier, genom att stödja samverkan mellan olika aktörer, via expertmöten eller publikationer och genom att följa utvecklingen av specialistkompetensen Pharmaceutical Medicine inom EU.

Föreningen består till största delen av läkare inom läkemedelsindustrin, men även representanter för myndigheter, akademien och sjukvården. En väsentlig uppgift för SSPM är att utgöra ett nätverk för medlemmarna. Genom att anordna möten kan medlemmarna lära känna varandra, fånga upp idéer och belysa relevanta frågor. Normalt har föreningen ett vårmöte, ett höstmöte och ett årsmöte med intressanta frågeställningar och möjlighet att träffa kollegor. Den sociala aspekten på föreningen har alltid varit viktig.

Senaste inläggen