Medlem

Bli medlem

I stadgarna framgår att läkare och andra yrkesutövare med dokumenterat intresse inom området kan antas till medlem efter beslut i styrelsen.

Du som är engagerad i klinisk forskning, medical affairs eller intresserad av området kan söka medlemskap via mail genom att trycka här!

Förmåner

Som medlem får du tillgång till följande SSPM service:

  • Du får del av ett svenskt nätverk med kollegor som delar dina erfarenheter.
  • Vårmöte, höstmöte och årsmöte där vi träffas, nätverkar och tar del av något aktuellt ämne.
  • Webmöte cirka fyra gånger om året där vi bjuder in gäster och diskuterar olika områden som berör oss som arbetar med läkemedel.
  • Vi har, eller deltar i, av och till slutna expertgruppsmöten, till vilka vi reserverar platser för våra medlemmar.

Läs mer om möten vi anordnat under ”Möten”!

Kostnad

När du blivit antagen som medlem kan du skicka årsavgiften på 400 kronor till Svenska Sällskapet för Pharmaceutical Medicine, plusgironummer 70 14 82-2. Ange ditt namn och arbetsadress.

Observera att du inte kommer att få någon inbetalningsavi i pappersform av oss. Om du behöver en pg blankett för att förenkla betalningen så finner du en sådan genom att trycka här. Föreningen försöker sköta all logistik elektroniskt. Om du behöver en faktura kan du maila kassören genom att trycka här!

Frågor

Om du önskar mer information kan du maila oss genom att trycka här!

 

Senaste inläggen