Verksamhet

Verksamhet

Sverige har varit ett framstående land i klinisk läkemedelsutveckling tack vare den svenskbaserade läkemedelsindustrin som samarbetat bra med akademin. I takt med att de svenska företagen sålts eller flyttat verksamhet utomlands är den positionen inte längre självklar. För att bibehålla attraktionskraften för de globala läkemedelsföretagens kliniska prövningar måste vi kontinuerligt förbättra förutsättningarna för klinisk forskning i Sverige. Detta är ett arbete som SSPM stött under många år.

Svenska Sällskapet för Pharmaceutical Medicine, SSPM, är en intresseförening för läkare och och andra yrkesutövare med dokumenterat intresse inom området. Medlemmarna är verksamma inom läkemedelsindustrin, olika myndigheter, akademin samt sjukvården. Föreningen bedriver verksamhet som på olika sätt stödjer läkemedelsutvecklingen i Sverige, såsom seminarier och symposier med olika temata inom området.

Senaste inläggen