Mål

SSPM är en förening för läkare och andra medicinska experter engagerade i, eller intresserade av, medicinsk forskning och verksamma inom små och stora företag, myndighet, sjukvård och universitet.

Föreningens syfte är att utgöra ett forum för nätverkande, utbildning och erfarenhetsutbyte inom utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter och därigenom

  • Verka för att patienter i Sverige ska få tillgång till en rationell läkemedelsbehandling
  • Främja förutsättningarna för klinisk forskning i Sverige
  • Sprida kunskap om läkemedelsutveckling,
  • Stödja samverkan och förståelse mellan olika aktörer
  • Fånga upp och belysa aktuella frågor

Senaste inläggen