Möten

Kommande möten

Webmöte 26 april 2023 kl 12.00-13.00

Implementering av det nya EU-direktivet – erfarenheter och konsekvenser från ett sponsorperspektiv. Möte Jenny Söderberg, projektledare kliniska prövningar LIF

Genomförda möten

2022

Årsmöre 23 februari

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. En ny styrelse valdes, revisorerna omvaldes. Margareta Olsson Birgersson förblir ordförande, Mikael Holst kassör och Ulla Sollenberg ledamot. Ulf Jersenius och Andreas Fasth lämnar styrelsen, varmt tack för ert stora bidrag till SSPM! Vi välkomnar Anna-Karin Dahlborn och Magnus Andersson som nya ledamöter.

Besök på BioArctic 14 november

Spännande besök på framgångsrika BioArctic! Vilken resa de gjort med sina läkemedelskandidater. Nyckelpersoner på bolaget berättade om arbetet.

Webmöte 20 juni

Denna gång möter vi Johan Christenson, läkare, forskare och partner i det svenska investeringsbolaget Healthcap, som kommer ge oss en inblick i hur investeringsbolag utvärderar och beslutar om investeringar inom Life science.

Vårmöte 24 maj 

Besök på SciLifeLab. Vi fick lära om deras verksamhet, Drug Discovery Development, Data Driven Life Sciences och besöka olika lab.

Årsmöte 17 mars

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. En ny styrelse valdes, revisorerna omvaldes. Margareta Olsson Birgersson blir ny ordförande, Ulf Jersenius blir kvar i styrelsen som ledamot.

Representant från Region Västerbotten presenterade ”Tillgängliggörande av nya terapier – så kan hälso- och sjukvården och företagen sänka trösklarna tillsammans” baserad på regionens utgivna vitbok.

2021

Webmöte 7 december

David Cabrales Ahlin uppdaterade oss på vilka samarbeten och initiativ som pågår för tidig access, i Sverige och Europa.

Höstmöte 8 november (Takedas kontor, Lindhagen)

Medical Affairs roll på pharmabolag. Takedas GM, Vatroslav Mateljic gav sin syn på “What does a GM expect from Medical Affairs” och följdes av att Peter Hovstadius gav en framtidsspaning och ett internationellt perspektiv på rollen. 

Webmöte 14 oktober

Jenni Nordborg följde upp vårmötet med att ställa frågan “ Vad behöver Big Pharma för att vara intresserade av att investera i Sverige”. I panelen gästades vi även av Adam Szulkin och Börje Haraldsson som båda är väl förtrogna med kliniska prövningar och dess utmaningar.

Webmöte 9 juni
Andreas Fasth intervjuades av moderator Marc Sommar om erfarenheter och lärdomar när man går från Big Pharma till ett litet biotechföretag.

Vårmöte 27 maj (virtuellt)

Vi hade glädjen att få lyssna till Jenni Nordborg, regeringens samordnare för svensk Life Science strategi, som delade de fokusområden som utvalts och hur arbetet framskridit. Jenni önskade dialog och hade många frågor till oss. 

Webmöte 20 april 

Göran Ando delade sin erfarenhet kring internationellt styrelsearbete inom biotech.

Årsmöte 18 februari (virtuellt)

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. En ny styrelse valdes, revisorerna och valberedningen omvaldes. Margareth JorvidImmunicum berättade engagerat och inspirerande om företagets utveckling av ett nytt läkemedel och den regulatoriska processen.

2019

24 September

Välkomna till SSPMs höstmöte med tema: Avancerad cellterapi ur ett kliniskt och regulatoriskt perspektiv

Höstens möte behandlar det nya och alltmer intressanta området med avancerad cellterapi som utvecklas för att kunna behandla såväl cancertumörer som diabetes, Parkinsons sjukdom, etc. Vi kommer att ha förmånen att lyssna på utmaningar och möjligheter från kliniskt och regulatoriskt perspektiv presenterat av docent Hans Hagberg, onkolog från Uppsala som är i forskningsfronten kring CAR-T  och docent Björn Carlsson, expert från läkemedelsverket.

Mötet äger rum hos Bayer AB, Berzelius väg 35 (KI Campus), Solna

Tid: 18.00 – 19.30 med lätt förtäring

Anmälan till det avgiftsfria höstmötet sker till info@sspm.se senast 16 september

Klicka på länken för inbjudan och program: Inbjudan till SSPM Höstmöte 24 september 2019

8 mars

Seminarium ”Läkemedelsforskning – En självklar del av svensk sjukvård”. Läkemedelsindustriföreningen (LIF) välkomnar LIFs och/eller SSPMs medlemmar till att delta på ett spännande seminarium med paneldebatt. Efter mötet samlas SSPMs medlemmar för att diskutera hur vår förening kan bidra till att föra svensk läkemedelsforskning frammåt. Anmälan till LIFs möte och SSPMs efterföljande möte görs separat.

————–

Klicka på länken nedan för information om program och anmälan till Seminarium:

Läkemedelsforskning – en självklar del av svensk sjukvård Seminarium 8 mars

————-

Maila info@sspm.se för att anmäla dig till SSPMs efterföljande möte.

Mer detaljer kommer snart. Skriv tydligt vilket möte du anmäler dig till eftersom vi även tar emot anmälningar till årsmötet nu.

————–

7 februari

Välkomna till SSPMs årsmöte

Tid: kl 18.00-19.00 med efterföljande middag på promenadavstånd
Plats: Atrium, Nobels väg 12B, KI Campus i Solna

Anmälan till det avgiftsfria årsmötet till info@sspm.se senast 30 januari.
OBS: anmälan till mötet medför bindande anmälan till middagen, om inte
annat anges. Meddela specialkost/allergier

Klicka här för mer information: Inbjudan SSPM årsmöte 07 feb 2019